MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00 am
8:30 am
9:00 am
9:30 am
10:00 am
10:30 am
11:00 am
11:30 am
12:00 pm
12:30 pm
1:00 pm

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday